Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2007

Fwds DEL rules!

Εεεεε, μα έσκασα πια!
Μα να μη μεριμνήσουν να προσθέσουν ένα πλήκτρο DEL;
Έστω μισό! Κόψε κάτι απ'το SHIFT.
Όόόόχι! Οχιά.
Εκείνο το ENTER δίπλα στο δεξί COMMAND δεν είναι πλεονασμός δηλαδή; Μέγας!
Πώς γράφεις κώδικα μόνο με BACKSPACE; Πώς γράφεις γενικώς, βασικά.
Το CTRL+D δε λειτουργεί σε όλες τις εφαρμογές.
Το fn+BACKSPACE δουλεύει μεν, αλλά απαιτεί δύο δάχτυλα από δύο διαφορετικά χέρια, αφού το ένα είναι στη δύση και το άλλο στην ανατολή.
Άι στα τσακίδια, κατέβασα το DoubleCommand και ξαναβρήκα την υγειά μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: