Σάββατο, 18 Απριλίου 2009

Ο μέσος Κίτσος όμως δε συμφωνεί

Σύμφωνα με τον Stephen Jay Gould:
Η αντικειμενικότητα δε μπορεί να εξισωθεί με τη νοητική κενότητα˙ αντιθέτως, η αντικειμενικότητα βρίσκεται στο να αναγνωρίζει κάποιος τις προτιμήσεις του και έπειτα να τις υποβάλλει σε ιδιαίτερα σκληρό και αυστηρό έλεγχο — κι επίσης στην ετοιμότητα να αναθεωρήσει ή να εγκαταλείψει τις θεωρίες του όταν αυτές δεν επαληθεύονται από τις δοκιμές (πράγμα που συμβαίνει συχνά).Η πρωτότυπη δήλωση στα αγγλικά:
Objectivity cannot be equated with mental blankness; rather, objectivity resides in recognizing your preferences and then subjecting them to especially harsh scrutiny — and also in a willingness to revise or abandon your theories when the tests fail (as they usually do). — Stephen Jay Gould

Δεν υπάρχουν σχόλια: