Κυριακή, 2 Αυγούστου 2009

«Φτου ξελευθερία!» πότε με το καλό;

Athens is a sprawling, ugly, noisy, exhaust-filled mess of streets filled with nervous traffic jumping like rabbits when the lights go green and stopping with squealing brakes when they go red–and blowing horns when they go yellow.
[...]
It appears the Greeks take their past very seriously. They study ancient Greek archeology in their elementary schools for 6 years, having to take 10 hours of that subject every week. It is kind of ancestor worship, for they emphasize always how wonderful the ancient Greeks were–and worderful indeed they were. When you encourage them by saying, "Yes, and look how modern man has advanced beyond ancient Greeks"–thinking of experimental science, the development of mathematics, the art of Renaissance, the great depth and understanding of the relative shallowness of Greek philosophy, etc., etc.–they reply, "What do you mean? What was wrong with the ancient Greeks?" They continually put their age down and the old age up, until to point out the wonders of the present seems to them to be an unjustified lack of appreciation for the past.
[...]
What the Greeks are learning in school is to be intimidated into thinking they have fallen so far below their super ancestors.

– Letters, "What Do You Care What Other People Think?", Richard P. Feynman
Οι εντυπώσεις του Feynman, όπως τις αποτύπωσε σ'ένα γράμμα προς την οικογένειά του, γραμμένες κατά την τρίτη ημέρα της διαμονής του στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1980 ή 1981.

Δεν υπάρχουν σχόλια: